Digital Markedsføring

Kjære Internett, ta vare på utvalget.

Vi mennesker konsumerer omgivelsene rundt oss og er prisgitt våre daglige nyhetsoppdateringer – gjerne fra Internett. Vi lever i en jungel av digitale tjenester, men hvordan forholder vi oss til det vi ser, leser og hører?

Ikke alle har fått bekreftet at det eksisterer en filterboble; nettstrømmer som blir skreddersydd av digitalt innhold etter hva som er forenelig med våre egne interesser, tidligere søk og klikk. Slik isoleres vi inn i en egen skapt, idealistisk og kulturell boble. «Dette kan være med på å gi en skjevfordeling», mener professor i digital markedsføring Arne Krokan.

Nyheter og informasjon

Siden 90-tallet har Internett vært en unik tilgang til nødvendig informasjon. Måten vi bruker Internett, nyheter og sosiale medier har endret seg betydelig de siste årene. Færre og færre henter informasjon fra de tidligere tradisjonelle nyhetskanalene, men mottar i større grad nyheter fra våre digitale plattformer, gjennom nettbrett og mobil. Disse teknologiske hjelpemidlene gir oss mulighet til å søke frem til kunnskap og informasjon ved hjelp av søkemotorer og bruk av sosiale medier. (Krokan, 2015, 91)

” … en verden der Internett viser oss det vi tror vi ønsker å se, men ikke nødvendigvis det vi trenger å se.”

Eli Pariser (2011)
Måten vi konsumerer nyheter på, både nasjonalt og globalt, har endret seg radikalt de siste ti årene , lyder artikkelen fra PR- byrået MSL Group om ett samfunn i en boble

Hva er en filterboble?

Begrepet «filterboble» og effekten rundt den har forfatter Eli Pariser (2011) beskrevet nærmere i boken The filter Boble – What the Internet is hiding from you. Pariser belyser opptil flere viktige poeng rundt de rasjonelle måtene å handle på, og mener vi beveger oss mot en verden der Internett viser oss det vi tror vi ønsker å se, men ikke nødvendigvis det vi trenger å se. Under TEDtalk konferansen i California forteller forfatteren at ved å kombinere alle disse filtrene, alle disse algoritmene, så får vi det vi kaller en filterboble. Altså, nettsteder som tilby invadert tilpasset innhold som vi er interessert i. Hvordan kan vi sprekke denne boblen?

Wikipedia (2012) om filterbobler

En «Filterboble» oppstår når en algoritme på en nettside gjør et utvalg av informasjon en bruker søker etter basert på informasjon om brukeren. Det kan være stedsangivelse, tidligere klikk og søking. Som et resultat av dette blir brukeren utestengt fra informasjon som ikke stemmer med ens egne synspunkter og på den måten effektivt isolerer dem inn i egen kulturelle og ideologiske boble.

Hva skjedde med tradisjonelle portvakter som identifiserbare personer? Faren ved en filterboble er at den er usynlig, og mange vet faktisk ikke at de befinner seg i en, skriver student Synne Jacobsen på sin fagblogg om samme tematikk. Algoritmene har blitt våre nye portvakter for informasjon. Problemet er at vi ikke selv bestemmer hva vi vil ha av informasjon, og derfra ikke vet hva som filtreres bort fra oss.

Se også Pariser sin TedTalk om “Filterbobles” Hva synes du om utviklingen?

Eli Pariser argumenterer for at flere og flere blir “fanget” i såkalte filterbobler på Internett. Dermed blir vi ikke utsatt for informasjon som kan utfordre eller utvide verdensbildet vårt . Han setter også spørsmålstegn ved påvirkningen dette har på demokratiet.

Ekkokammer

Filterboblene går innom det vi kaller ekkokammereffekten. «Velg det du liker – og få tilbake det du liker.»  Det oppstår algoritmer som lager anbefalinger og søkeresultater på nettsider som har som oppgave å kunne forutsi hva som utvikleren mener vi ha størst sjanse for å like og være fornøyd med. I Krokans kapittel rasjonalitet og hver enkelt forbrukers forhold til informasjon, kalt Filterboblen,  skriver forfatteren at søkemotorene og medienes forretningmodeller er basert på salg av reklame. Dette gir en skjevfordeling. Innholdet på nettsidene blir tilpasset våre digitale vaner.

Konsekvenser:

Les om Eli Pariser 10 måter å “slå av” filterboblen på.

Anne Bervand (2017) skrev en artikkel for Dagens Perspektiv om Facebooks algoritmer og påvirkning av valget. Bergvand viser til et viktig poeng om at vårt samfunnet er bygd på et demokratisk system, og ideelt sett skal alle stemmer høres og alle sider ved en sak skal luftes drøftes, tolkes og enten velges eller vrakes.

Konsekvensene av filterboblene er at vi kun blir servert de sakene som har saker, synspunkter og vinklinger som man tidligere har søkt på – og tilrettelegger for individuelle brukermønstre. Sosiale medier blir mediekanaler som renner over av informasjon – men hva vil du ha?

Konklusjon – sprekk boblen!

En filterboble er en effekt som oppstår ved å filtrere bort informasjon på internettet fordi de bruker nettsteder som tilbyr innhold som vi er interessert i. Algoritmer som leder oss. Fenomenet er blitt forsket på i flere år, og det er blitt satt spørsmålstegn rundt teknologien og menneskers forhold til nyhetskonsumet. Vi har sett på sosiale medier tilgjengeliggjøring på nyheter og informasjon. Derimot, kan mediekanalene gi deg én side av saken og dermed ikke utfordre egne og andre menneskers synspunkter, refleksjoner og utfordringer. Kun det utgangspunktet vi støtter selv.
Sprekk boblen!

Flere har testet ut teorien til Eli Pariser om at vi alle lever i en filterboble. Lever du i en filterboble? Ta testen.

Kilder:
Bergvand, Anne. 2017. «Facebook – algoritmer kan avgjøre valget» (Lesedato: 25.01.2020)
Krokan, Arne. 2015. Det friksjonsfrie samfunn. Oslo: Cappelen Damm.
Wikipedia. Filterboble. https://no.wikipedia.org/wiki/Filterboble
(Lesedato: 25.01.2020)

2 Comments

Legg igjen en kommentar til heel003 Avbryt svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *