Digital Markedsføring

Business Model Canvas på 9 enkle steg.

Hvordan har du som selskap tenkt å tjene penger? Her skal du få en kort fremstilling av 9 logiske byggeklosser på veien videre. Lag en forretningsmodell slik at verdiene skapes og kundene kapres!

Tidligere har vi sett på utviklingen av de digitale tjenestene og ytterligere verktøy som fungerer som rammeverk i både næringsliv og offentlig sektor. Business Model Canvas bygger videre på denne utviklingen og har som hensikt å dekomponere og forstå forretningmodeller som bidrar til fremtidig inntekt. Her er modellen og tankesettet bak forelesningene.

Hva er Business Model Canvas?

“Slik skal jeg gjennomføre min forretningside”

Fra ide til forretningsplan. Modellen er enkelt beskrevet av tidligere student-blogger Even Ødegaard på sin blogg som “et verktøy som visualiserer en forretningsmetode med hensikt i å kunne gi bedriften en oversikt over egen forretningsplan eller bli brukt til å kunne skape en plan fra bunnen av.” Slik er modellen en visuell fremstilling av bedriften/organisasjonens kunder, infrastruktur, verdiløfter og oversikt over kjøp og salg.

En enkel oversikt på to minutter som beskriver Business Model Canvas, et verktøy for visjonærer, spillskiftere og utfordrere. Business Model Generation brukes i ledende organisasjoner og oppstartsbedrifter hele verden over!

9 viktige grunnkomponenter

Modellen skal skape, vurdere, samle verdi og se på hvilke behov som skal dekkes. Det var Osterwalder & Pigneur (2010) som først utviklet tankesettet, og la frem 9 grunnleggende byggeklosser i sitt verk Business Model Generation fra 2010. De to forfatterne gav et oversiktbilde på hvordan bedriften ønsker å tjene penger.

 1. Verdiløfte
  Hva tilbys her?
 2. Kanaler
  Hvor og hvordan når vi kundene og målgruppen?
 3. Kunderelasjoner
  Hvordan skal vi forholde oss til kundene?
 4. Kundesegmenter
  Hvem tilbyr våre verdier?
 5. Ressurser
  Hva er det som trengs?
 6. Nøkkelaktiviteter
 7. Samarbeidspartnere
  Hvem skal hjelpe deg med det du ikke selv skal gjøre?
 8. Inntektsstrøm
  Hvordan ser inntektene ut?
 9. Kostnader
  Hva er kostnadene? Hva koster de?

Illustrasjon:

Business Model Canvas er et verktøy som kan brukes av både store og små bedrifter for å visualisere en forretningsmodell. Bruk denne som rammeverk.

Verdiene skapes og kundene kapres

Business Model Canvas er en forretningsmodell om anvendes av blant andre store organisasjoner som Innovasjon Norge, SIVA og flere næringer i Norden og Norge.

Her er tre gode grunner til å ta B.M.C i bruk:

 1. Enkel oversikt
  Modellen er full av viktig informasjon. Mange bedrifter går konkurs. EN slik beskrivende forretningsmodell kan gi en gylden oversikt over hva bedriften skaper og leverer av verdier og løfter. Bygger videre på tidligere forretningside.
 2. Seriøsitet blant andre bedrifter.
  Det er nyttig med en modell som er tydelig og gir oversekt over flere aspekter ved å drive egen bedrift når man møter andre selskaper.
 3. Finner styrker og svakheter
  Ved å få et inntrykk i forretningsplanen er det enklere å skape en bedrift som er rustet til å tåle mye og som har en jevnlig lønnsomhet. Vær kreativ og innovativ!

Les hvordan Innovasjon Norge anvender forretningsmodellen!

Vurder, revider og oppdater.

Forretningmodellen skal fungere som både dokumentasjon og samtidig være en dynamisk plan med mulighe til justering i takt med ny kunnskap. Her er stikkordene: Vurder, revider og oppdater.

Lykke til!

Kilder:
Ødegård, E (2016) Hvordan bruke business Model Canvas? https://evenodegard.com/hvordan-bruke-business-model-canvas/ (lesedato_ 27.01.2020)
Innovasjon Norge (2020) Hvordan lage en forretningsmodell https://www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/verktoy-for-oppstart-av-bedrift/hvordan-lage-forretningsmodell/ (Lesedato: 27.01.2020)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *