Sosiale Medier

Bli funnet når noen leter etter det du har å selge!

Du merker det når du klikker deg inn i nettbutikken. Den er oversiktlig, godt illustrert og du kjenner gjennom skjermen at det oser av en trygg, helhetlig bedrift. Du er nysgjerrighet og scroller videre – det har nå skapt en appetitt for å se mer. Hva har skjedd – eller viktigere: hva har bedriften gjort her?

Vi velger å åpne nettbutikken fordi den har gitt oss en god kundeopplevelse. De har tidlig i prosessen laget mål og knyttet disse opp til team, individ og selskap som sammen omsetter inspirerende strategi for målbare resultater. OKR er en forkortelse for Objektive Key Results og handler i grove trekk om hvordan du som bedrift kan skape et grunnleggende fundament for høy bedriftskultur, formidling av strategi og få folk til å jobbe tett sammen, gjennom et enkelt og gjennomførbart styringssett.

I dette innlegget skal vi se på hva OKR er, og hvordan systemet (overordnet) kan være med å gjøre en organisasjon endringsdyktig og smidig. Samtidig skal vi se på internkommunikasjonen i selskapet ved at alles mål gjøres tilgjengelig for alle gjennom OKR sine hovedprinsipper. Disse bygger på den viktige delen rundt målstyring i en bedrift – hvordan skal vi få mål fra toppen og helt ned til hvert enkelt individ. Begrepet er særlig eksisterende i dagens bedrifter og bygger på retning, engasjement og retning for gjennomføring.

Hva er OKR?

Enda ett nytt trendord, tenker du? Neida, det er bedre enn som så.

OKR har grobunn helt tilbake til 1954 da Peter Ducker introduserte det kjente begrepet for målstyring, «managing by objective», og fikk skapt et helt nytt rammeverk for internkommuniaksjon for selskaper, og vise hvordan disse kan navigere seg i et landskap som er preget av stadig flere, voksende bedrifter. OKR er de senere årene blitt utbredt og er et system for gjennomføring. En enkel måte å styre et selskap på.  I boken «Measure What Matters» forklarer forfatter John Doerr strukturen til en OKR på følgende måte:

Jeg vil (Objective) målt ved (dette settet med Key Results).

Dette svarer på to grunnleggende spørsmål i alle ledd i organisasjonen hvert kvartal:

 • Objective (mål): Hva ønsker du å oppnå? Målsetningene.
 • Key results (Nøkkelresultater) : Hvordan har du tenkt å komme dit? Nøkkelresultatene er ting som må være levert for at målet er nådd. Objective er retningen. Key results er hvordan du skal komme dit.
Objectives – hva ønsker vi å oppnå?
Key Results – hvordan har vi tenkt å komme dit?

Hvilken retning skal vi ta?

Spint.no skal ha mye av æren for en enkel (re)introdusering av begrepet OKR i sin nettartikkel som etablerer begrepet som et enkelt rammeverk for målstyring som søker å skape samarbeid og engasjement rundt konkrete målsetninger. Hensikten er å ta strategien ut i organisasjonen, sette en felles prioritet og retning, og styre mot denne på alle nivå i organisasjonen.      

Det er midlertidig flere som har som har gjort alvor av begrepet og snakket om dette i flere faglige videoer. Sjekk ut!

EKSEMPEL: Nettbutikk – gjennom en helt binær tilnærming.

Eksemplet i innledningen av innlegget ser på hvordan en bedrift kan skape en god kundeopplevelse(mål) Her er det mange spørsmål som må besvares og legges inn i konkrete resultater for handling. Hva må gjøres og hvem skal være involvert? Målene må i tillegg kunne tilpasses etter tid og plan. Nøkkelresultatene må bygges deretter og er igjen spesifikke, målbare, aggressive og tidsbegrensende handlinger som har tall festet til seg. Her kan blant annet kundetilfredshet og tilbakekjøpfrekvens måle kundeopplevelsen.

Hovedprinsipper i OKR:

 • Mål: Lag ambisiøse og utfordrende mål. Målene skal kunne få teamet til å samarbeide og tenke nytt og enkelt. Mål skaper som oftest resultater.
 • Enkelhet: Forstå de målene du har satt for bedriften. Hvordan kan hver enkel medarbeider bidra? Her er det viktig å dra lasset sammen. Se på bedriftens prioriteringer. Ha et begrenset antall mål – dette vil i lengden skape fokus og disiplin.
 • Agile mål: OKR har en smidig tilnærming til planlegging med hyppige endringer og oppdateringer.
 • Toveis målsettingsprosess: OKR forbereder samarbeidet mellom forskjellige team, løser gjensidig avhengighet og samkjører relevante tiltak.
 • Transparens: Hele organisasjonen skal ha tilgang til målene og nøkkelfunksjonene for å dra bedriften i lik og samme retning. Samkjør målsettingene.

Kom i gang:

For å bli motivert må du bli engasjert. Det er det vi som gruppe og nyoppstartet nettbutikk er opptatt av. Det er viktig at vi føler vi er en del av noe større. Alle i gruppa skal bli med på beslutninger og være inkludert løpet ut. Vi lager også OKR utefra egne tanker. Slik ønsker vi å arbeide med mål og resultater:

 1. Diskutere nåværende situasjon og fremtidig.
 2. Skape idemyldring med fokus på «det store bildet» og retning.
 3. Ha workshops. OKR gjelder selskapsnivå, og vi vet at alle må være informert om endringer og tilføyelser.
 4. Lage nøkkelresultater av mål.
 5. Samkjøre OKR med bedriften sine normer og verdier.
 6. Vi setter OKR et kvartal av gangen. Gjennomgå status fortløpende.
 7. Refleksjon rundt de oppnådde resultatene.

Sammendrag:

Kort fortalt handler OKR om hvordan du skaper retning og hvordan du fokusere på å få tilstrekkelige, realistiske mål per kvartal og hvordan disse igjen er med på å skape en utarbeidet og konkret liste over gjøremål for å nå nøkkelresultater som beviser at du har oppnådd det du ønsker.  

One Comment

 • Beate

  Bra innlegg om OKR, med en fin struktur. Jeg savner dog noen konkrete eksempler på gode OKRs, enten som du har laget selv, eller som gruppen din har laget. Bra jobbet!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *