Digital Markedsføring,  E-læring,  Læringsprosess,  Sosial kommunikasjon

Hvordan lærer vi best?

… og hvordan kan vi bruke og utnytte læringsverktøyene digitalt?

I dette innlegget skal vi sammen se nærmere på hva det er som gir en god læringsprosess og samtidig ta en titt på hvordan hver enkel av oss tilnærmer oss læring. Dette er nemlig svært individuelt. Vi tar utgangspunkt i alle læringsarenaer vi deltar i på hverdagsbasis, men innlegget vil være dedikert til emnet vårt i digital markedsføring og e-læring, og dermed trekke føringer til epidemien COVID-19.

Sluttvis i innlegget kan du se vår vedlagte videosnutt som handler om hvordan min gruppe lærer best, fordeler oppgaver og utnytter hverandres kunnskap på veien mot eksamen.

Så, hvordan lærer du best?

Bruk 1-2 minutter og tenk gjennom dette, før du leser videre.

Hvordan forholder du deg til undervisningsopplegg som skjer digitalt?

Læring og digital teknologi

Vi skal se litt på samspillet mellom læring og digital teknologi. Læring skjer i stadig økende grad i samspill med digital teknologi, ved at teknologien utnyttes for å lære bestemte kunnskaper og ferdigheter på en bedre og mer relevant måte. Dette ble et faktum da hverdagen for mange ble endret i mars da epidemien COVID-19 startet sitt inntog på globen vår, og fortsatt gjør (!) For to mnd. tilbake måtte flere av oss rydde leiligheten, storhandle på butikken og gå til innkjøp av kontorrekvisita. Både hjemmekontor og hjemmeundervisning på digitale plattformer ble for mange en rask hverdagrutine satt i system. Vi spurte oss selv tidlig om hvordan kan simuleringer i digitale omgivelser gjøre oss studenter i stand til å lære faget på en bedre måte? 

UiB har svart på 10 kjappe spørsmål om COVID -19 her!

Læringsarenaer som forelesning og undervisning fysisk i et klasserom ble erstattet av digitale forelesninger på nett. Vi måtte omstille oss raskt, bli digitale og logge på! All læring og undervisningsaktivitet gikk gjennom videofunskjoner og læringsplattformer som Zoom, Canvas og Basecamp. Vi var den samme klassen, men gruppedynamikken ble utfordret gjennom chat, ansiktene var uttrykt i skjermbilder og lokalisasjonen vår fra ulike steder i Norge. Hvordan er dette med på å endre læringsprosessen?

Jo, gjennom økt digital kompetanse og e-læring.

Khrono har i kjølevannet av Korona-epidemien skrevet mye om e-læring og digital kompetanse. Er fenomenet med på å styrke vår læringsprosess?
I en av deres mange artikler fra april mener nettavisen for høyere utdanning og forskning, at epidemien nå kan bli et vannskille i norsk e-læring. De referer til tidligere undersøkelser om at det over flere tiår har vært en langsom utvikling av digital kompetanse og praksis i høyere utdanning. Sett i lys av Fagfornyelsen i 2020 er dette er problem når vi skal satse på økt digital kompetanse fra og med august i år. Det er to ting vi vet om norske elever, de skal arbeide med denne fornyelsen og at hele 2/3 av elever i norsk skole skal ha sin egen digitale enhet i løpet av året. Hva betyr dette for læringen, og har vi allerede fått en smakebit av utviklingen rundt denne e-læringen nå under korona-epidemien?

Ja, kanskje. I vårt “klasserom” på Høyskolen Kristiania ser vi nå at alle forelesere (også fordi det er påbudt fra myndighetene) har gjort digitalisering og undervisning til sitt eget faglige og profesjonelle anliggende. Vi har alle slått et slag for nettbasert undervisning!

Hva nå?

Selv om høyskoler og universitetet har forelesere og lærere ikke fri. Samtidig som vi studenter har logget på våre undervisningplattformer, skriver Aftenposten i sin siste utgave om at mange studenter og elever på ungdomskole og grunnskole gjør det godt med hjemmeundervisning og hjemmeskole. Gjennom de digitale mediene er det lettere å konsentrere seg og undervisningen over nettet er en god arena for tilpasset undervisning og læring. Læringsprosessen blir annerledes, men funker!
Selv om Utdanningsforbundet har gått ut med krass kritikk rundt arbeidsforhold hjemme og den digitale undervisningen sett i betraktning av at den forsterker de allerede store forskjellene på evner og læring, kom Klassekampen i april om at gjennom den digitaliserte undervisningen får flere elever individuelt tilpasset læring og bedre oppfølging. Dette henger selvfølgelig sammen med at lærerne har strukket seg “ekstremt langt” for å nå alle elever og gi disse et best mulig læringsgrunnlag.

Et sammendrag er nok at vi i denne tiden ser at både lærere og undervisere har tilegnet seg høy kompetanse innen pedagogisk bruk av digital medier. Hvor godt vi lærer av dette – derimot – må vi se nærmere på.

Slik skaper du en spennende hjemmeundervisning!

Vår diskusjon på Zoom

Å undervise er å lære to ganger, mener Joseph Joubert. Dette gjelder kanskje spesielt for forelesere, men også studenter kan lære godt ved å delta i et godt, vel strukturert undervisningsopplegg.

Jeg møtte Synne og Malin, mine to samarbeidspartnere, med utgangspunkt i spørsmålet om hvordan vi lærer best. Vi snakker om e-læring, læringsprosesser vi synes er gode, hvordan vi holder konsentrasjon og øver til eksamen og hva e-læring og digital kompetanse er med på utviklingen vår som studenter. Se videoen her!

Takk for fine innspill og tanker rundt læring!

Våre tre tips til deg!

  1. Lærer du gjennom å lese eller gjøre oppgavene praktisk? Se hvilken læringsform som passer deg. Vi liker problembasert læring.
  2. Kunnskap forvitrer over tid. Vi glemmer. Følg med og ta notater.
  3. Logg av mobil. Konsentrer deg om oppgaven.


Hvordan lærer du best – og hvordan synes du vi skal forholde oss til e-læring i fremtiden? I denne tiden skal det likes, deles og kommenteres – gi fra deg en lyd, så kan vi sammen se på løsningene.

Psst. Er du underviser og leser dette? Heldiggris.
Universitetsforlaget kom i 2016 ut med boken “Digital læring i skole og lærerutdanning” av Runar J. Krumsvik. Skolen og lærerutdanningen påvirker hverandre, også innenfor området IKT og bruk av digitale verktøy.

Herman Ellegård

One Comment

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *