• Team

    Vår teamfilosofi!

    Hvordan kan vi som gruppe utvikle og mestre team? I denne «digitale-perioden» med både hjemmekontor og selvstudie fra husets fire vegger, kjenner mange av oss på en (etterlengtet?) teamfølelsen mer enn noen gang tidligere. Videoforelesninger med kollokvier, møter gjennom videofunksjoner på Zoom og arbeidsplaner lagt på sosiale plattformer gjør hverdagen vår annerledes men styrker vår samarbeidsevne! Nå er vi er alle en gjeng og må dra lasset sammen for å komme fremover. Vi drar nytte av hverandre for å nå felles mål, og dette er vi gjensidig ansvarlig for. Hva kjennetegner vårt team? En god løsning I en verden med økende digitalisering og globalisering, er det viktigere enn før å…