• Bærekraft,  Sosial kommunikasjon

    Norled og arbeidet mot fremtidens bærekraftsmål

    I modulen sosial kommunikasjon i et bærekraftsperspektiv med Cecilie Staude skal vi i gruppe velge oss ut en virksomhet som vi mener jobber mot en eller flere av FN´s bærekraftsmål. Sammen med mine medstudenter, Synne og Malin skal vi fortelle om Norled AS og hvordan de utvikler mer bærekraftig transport. Norled AS er et av landets største ferge og hurtigbåtsrederier. Virksomheten har satset stor på nye teknologier og fartøy for nye innovative tiltak for bærekraftig transport. Deres visjon gjenspeiler nettopp dette, og er følgende: De beste reiseopplevelser gjennom nyskapende løsninger og stolte medarbeidere. Selskapet verdier er: Stolt, dynamisk og solid (Norled). Hvordan jobber Norled mot bærekraftsmålene?Et bærekraftsmål som vi finner relevant for Norleds arbeid er mål nummer…